Politica de Confidentialitate

1. Politica de Confidentialitate a Datelor Personale

Site-ul web www.writebox.ro, este administrat de WRITEBOX, cu sediul in Campina, B-duil Carol I, nr. 3, Prahova in calitate de proprietar, furnizor si operator al platformei WRITEBOX. Pentru a contacta Administratorul, va rugam sa trimiteti un email la [email protected]

Aceasta Politica de Confidentialitate este valabila pentru site-ul web www.writebox.ro, (denumita in continuare „site-ul web”) si se refera la fiecare utilizator (denumit in continuare „Utilizator”) care foloseste site-ul web, inclusiv la:
– content writeri (scriitori de continut)
Tot continutul afisat pe acest site este protejat de lege, de drepturile de copyright sau alte drepturi ce decurg din inregistrarea de marci. Acest continut nu poate fi folosit sub nicio forma fara acordul scris al Administratorului, cu exceptia utilizarii in scopuri personale, asa cum sunt ele definite de Legea nr. 8/1996 privind drepturile de autor si drepturile conexe.

Orice activitate care trece dincolo de dreptul de utilizare mentionat mai sus este strict interzisa si poate atrage raspunderea civila si penala.

WRITEBOX.ro depune toate eforturile pentru a proteja confidentialitatea Utilizatorilor sai. WRITEBOX.ro respecta cerintele legii pentru ca toate datele, inclusiv datele personale furnizate de Utilizatori, sa fie protejate impotriva pierderii, distrugerii, diseminarii, accesului neautorizat si utilizarii necorespunzatoare.

Utilizatorii pot si ei sa creasca gradul de securitate pe internet al datelor lor, inclusiv al datelor personale (de exemplu, prin schimbarea frecventa a parolelor, folosind o combinatie puternica de litere, simboluri si numere).

Mai mult, fiecare Utilizator decide in mod independent daca isi foloseste drepturile (vezi punctul 4) referitoare la controlul asupra procesarii datelor sale. Exercitarea drepturilor care impiedica prelucrarea datelor cu caracter personal de catre Administrator, in masura in care acestea sunt necesare pentru furnizarea de servicii de catre Administrator, este echivalenta cu renuntarea la acel serviciu.

WRITEBOX.ro nu este responsabil pentru regulile de confidentialitate ale site-urilor web pe care Utilizatorul le va accesa accesând link-urile postate in site-ul web.

Orice modificari din Politica de Confidentialitate, determinate in special de largirea spectrului de servicii oferite de site-ul web, de modernizarea site-ului web, de modificari ale prevederilor legale cu privire la protectia datelor, vor fi aduse la cunostinta Utilizatorilor prin mijloace electronice.

Daca nu sunteti de acord cu Politica de Confidentialitate expusi aici, va rugam sa NU folositi serviciile platformei WRITEBOX.

 

2. Procesarea Datelor cu Caracter Personal

2.1. Datele personale ale Utilizatorilor care se inregistreaza prin apasarea butonului „inregistrare”, sunt procesate cu urmatoarele scopuri:

Furnizarea serviciului de catre Administrator, serviciu ales de Utilizator prin abonarea la unul dintre modulele existente content writer si acceptarea termenilor stipulati – baza legala a procesarii datelor cu caracter personal este derularea contractului in care Utilizatorul este parte contractanta, i.e. Art. 6, aliniatul 1, lit. b) GDPR.
Marketing direct realizat de Administrator si alte entitati interesate sa isi promoveze propriile bunuri sau servicii – Utilizatori vor primi informatii comerciale cu privire la site-ul web sau care fac trimitere la continut nou disponibil pe site-ul web, dar si informatii comerciale cu privire la conferinte si traininguri din domeniul modulului la care Utilizatorul s-a abonat – baza legala pentru procesare este interesul legitim, legal, al Administratorului si al tertelor parti, i.e. Art. 6, aliniatul 1, lit. f) GDPR.
2.2. Datele personale ale Utilizatorilor care se aboneaza la newsletter-ul WRITEBOX.ro sunt procesate cu urmatoarele scopuri:

Marketing direct realizat de WRITEBOX.RO si alte entitati interesate sa isi promoveze propriile bunuri sau servicii – Utilizatorii WRITEBOX.RO pot primi informatii comerciale cu privire la site sau care fac trimitere la continut nou disponibil pe site, dar si informatii comerciale – baza legala pentru procesare este interesul legitim, legal, al WRITEBOX.ROsi al tertelor parti, i.e. Art. 6, aliniatul 1, lit. f) GDPR
2.3. Serviciul de trimitere de Newsletter, la care se face referire la punctul 2.2, va fi activat de completarea unui formular pus la dispozitie pe site-ul web si apoi de click-ul facut pe linkul trimis catre adresa de email furnizata de Utilizator in momentul abonarii. Utilizatorul se poate dezabona de la acest serviciu in orice moment, cu efect imediat, prin trimiterea unei cereri catre WRITEBOX. Orice Newsletter trimis de catre WRITEBOX, va include automat un link spre pagina de dezabonare de la Newsletter (link de unsubscribe/dezabonare).

Administratorul va trimite confirmari privind initierea si incetarea serviciului de Newsletter, prin mesaje corespunzatoare, la adresa de email furnizata de Utilizator, in momentul inscrierii la Newsletter.

2.4. Furnizarea de date (adresa de email) de catre Utilizator in cadrul procesului de inregistrare la care se face referire la punctele 2.2 si 2.3 este o conditie sine-qua-non pentru a primi informatii in format electronic prin email.

2.5. Furnizarea de date de catre Utilizator in cadrul procesului de inregistrare la care se face referire la punctul 2.1 este o conditie sine-qua-non pentru furnizarea serviciului.

2.6. Destinatarii datelor cu caracter personal furnizate de catre Utilizatorii inregistrati pe websiteul WRITEBOX.RO (punctul 2.1) cu scopul de a beneficia de serviciile oferite de Administrator pe baza reglementarilor legale aplicabile sunt:

a) Content Writeri si alte entitati implicate in furnizarea serviciilor.

2.7. Destinatarii datelor tuturor Utilizatorilor care au furnizat datele lor cu caracter personal in cadrul procesului de inregistrare la care se face referire la punctele 2.1, 2.2 si 2.3 sunt, pe principiul transferului procesarii datelor, operatorii sistemelor de email utilizati de Administrator, cu scopul trimiterii de email-uri – exclusiv pentru scopurile mentionate la punctele 2.1, 2.2, 2.3.

2.8. Utilizatorul, in concordanta cu deciziile si afirmatiile (acordurile) sale transmise la momentul inregistrarii sau utilizarii site-ului web, isi poate exprima acordul si pentru:

a) utilizarea sistemelor automate de telefonie in scopurile amintite anterior (acord exprimat in Art. 12 alin. (1) din Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice).
b) transmiterea de informatii referitoare la marketingul direct al bunurilor si serviciilor oferite de WRITEBOX.ro si partenerii sai de afaceri, inclusiv newslettere, adresate unui destinatar desemnat, prin mijloace electronice de comunicare, in special prin email, folosind datele obtinute de catre WRITEBOX.RO in decursul inregistrarii sau utilizarii site-ului web (acord exprimat pe baza Legea nr. 365/2002, privind comertul electronic).
2.9. Daca, in legatura cu prestarea de servicii, Utilizatorul furnizeaza date cu caracter personal care nu sunt necesare pentru scopurile declarate ale Administratorului, Administratorul va putea procesa si aceste date, cu mentiunea ca va fi nevoie de un alt consimtamânt din partea Utilizatorului pentru prelucrarea acestora.

2.10. Lipsa exprimarii acordurilor de mai sus impiedica WRITEBOX.RO de la trimiterea electronica de informatii comerciale, inclusiv serviciile de trimitere newsletter.

2.11. Datele personale ale utilizatorilor vor fi stocate pâna când Utilizatorul apeleaza la drepturile sale ce conduc la incetarea procesarii datelor sale cu caracter personal (vezi punctul 4), prin retragerea acordului pentru procesarea datelor, prin dezabonarea de la serviciul de newsletter sau prin stergerea contulului de Utilizator de pe site-ul web.

 

3. Politica de Renuntare

Politica de Confidentialitate nu se aplica site-urilor web si companiilor ale caror date de contact sunt furnizate pe site-ul web.

Toate reclamele, anunturile si alte tipuri similare de continut postate pe site-ul web sunt afisate exclusiv cu scop informativ; nu constituie o oferta in acceptiunea prevederilor Codului Civil si nu se pot folosi ca temei pentru formularea de pretentii legale din partea WRITEBOX.

Platforma web WRITEBOX.RO a fost creata pentru a ajuta la succesul promovarii eficiente a continutului digital. Va recomandam sa utilizati cu discernamând documentele furnizate de catre noi. Cititi cu atentie si analizati in detaliu documentele furnizate de noi, deoarece acestea ar putea sa nu fie potrivite situatiei dvs.; confruntati-le cu alte publicatii similare sau contactati administratorii serviciilor, daca aveti indoieli.

 

4. Drepturile Utilizatorilor site-ului web in ceea ce priveste Procesarea Datelor lor Personale.

4.1. Utilizatorul are dreptul de a obtine de la WRITEBOX.RO confirmarea faptului ca datele sale personale sunt procesate. Mai mult, Utilizatorul are dreptul de a accesa datele sale personale si de a fi informat cu privire la:

a) tipurile de date personale procesate;
b) scopul procesarii datelor sale;
c) destinatarii sau categoriile de destinatari care au avut sau vor avea acces la datele personale, mai ales destinatarii aflati in alte tari sau reprezentati de organizatii internationale;
d) durata stocarii datelor personale, daca acest lucru este posibil, iar daca acest lucru nu este posibil, criteriile care stau la baza determinarii acestei durate;
e) dreptul sau de interventie asupra datelor, Utilizatorul putându-i cere Administratorului sa modifice sau sa-i stearga datele, sa limiteze procesarea datelor cu caracter personal, dar si se ocupa procesarii datelor cu caracter personal;
f) dreptul sau de a formula plângeri organismului de supraveghere a procesarii datelor cu caracter personal;
g) procesele decizionale automate, inclusiv realizarea de profile, la care se face referire in art. 22 al. 1 si 4 din GDPR si la regulile de stabilire a acestor procese, precum si la importanta si consecintele estimate ale procesarii asupra detinatorului datelor – la momentul actual, Administratorul nu este implicat si nu planifica sa fie implicat in astfel de activitati.
4.2. Utilizatorul are dreptul de a-i cere Administratorului sa corecteze cu celeritate datele sale personale care nu sunt corecte. tinând cont de scopurile procesarii datelor, Utilizatorul are dreptul de a aduce completari datelor incomplete, inclusiv prin completarea unei declaratii aditionale.

4.3. Utilizatorul are dreptul de a solicita administratorului sa corecteze imediat datele personale care il privesc, care sunt incorecte. tinând cont de scopurile prelucrarii, utilizatorul de date are dreptul sa solicite completarea datelor cu caracter personal incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declaratii suplimentare.

4.4. Utilizatorul are dreptul de a-i cere Administratorului sa stearga cu celeritate datele sale personale, iar Administratorul este obligat sa stearga datele personale fara intârzieri nenecesare, daca oricare dintre urmatoarele conditii este indeplinita – „Dreptul de a fi uitat”:

a) datele personale au fost procesate ilegal;
b) datele necesare nu mai sunt necesare pentru scopul pentru care au fost initial colectate si procesate;
c) datele personale trebuie sterse pentru a fi in conformitate cu prevederile legale in vigoare in Uniunea Europeana sau in Statul Membru sub a carui jurisdictie opereaza Administratorul;
d) detinatorul datelor a retras acordul pe care se bazeaza procesarea datelor in concordanta cu art. 6, al. 1, lit. A) si nu mai exista o alta baza legala pentru procesarea datelor;
e) datele personale au fost colectate in legatura cu oferirea de servicii electronice, asa cum se specifica in art. 8, al. 1 din GDPR;
f) detinatorul datelor a formulat o plângere in baza art. 21, al. 1 din GDPR impotriva procesarii si nu exista temei legal pentru procesare sau detinatorul datelor obiecteaza impotriva procesarii pe baza art. 21, al. 2 din GDPR.
4.5. Detinatorul datelor are dreptul sa ii ceara Administratorului sa limiteze procesarea datelor in urmatoarele cazuri:

a) procesarea este ilegala si Utilizatorul se opune stergerii datelor sale, solicitând, in schimb, limitarea procesarii datelor sale;
b) Administratorul nu mai are nevoie sa proceseze datele, dar procesarea datelor este necesare pentru ca Utilizatorul sa stabileasca, sa formuleze sau sa apere anumite pretentii;
c) Utilizatorul a formulat o obiectie in baza art. 21, al. 1 din GDPR cu privire la procesare – pâna la momemntul in care se decide daca baza legala care sta la baza procesarii de catre Administrator are precedenta asupra motivelor care au stat la baza obiectiei formulate de detinatorul datelor;
d) Utilizatorul pune la indoiala corectitudinea datelor sale personale – pentru o perioada de timp permitându-i Administratorului sa verifice corectitudinea datelor.
4.6. Detinatorul datelor are dreptul sa primeasca de la Administrator datele sale personale intr-un format structurat, utilizat in mod curent, care sa poate fi citit de un calculator si are dreptul de a trimite aceste date unui alt administrator fara vreun impediment din partea Administratorului daca:

a) procesarea se bazeaza pe consimtamântul acordat in temeiul art. 6, al. 1, lit a din ROPE sau pe un contract in urma art. 6, al. 1, lit. b) din GDPR;
si
b) Procesarea are loc intr-o maniera automata. Utilizatorul are dreptul sa ii ceara Administratorului ca acesta sa transmita datele sale personale catre un alt administrator daca acest lucru este tehnic posibil.
c) Utilizatorul are dreptul de a obiecta oricând fata de procesarea datelor sale cu caracter personal realizata pentru indeplinirea scopurilor Administratorului, activitatilor de Marketing Direct, inclusiv fata de profilare, in masura in care procesarea este realizata in conexiune cu astfel de activitati.
4.7. Dupa logarea in site-ul web, Utilizatorul poate sa schimbe datele sale personale colectate in timpul inregistrarii si folosite pentru logarea in site-ul web. Utilizatorul poate sa opteze sa nu mai primeasca Newsletter-ul sau sa isi stearga complet contul creat pe Site-ul Web, direct din contul de utilizator sau prin trimiterea unui email la adresa de email [email protected] Fiecare dintre mesajele trimise de Administrator ca parte de serviciului Newsletter contine un link ce notifica Utilizatorul cu privire la optiunea descrisa anterior (link-ul pentru dezabonare).

4.8. Utilizatorul are dreptul de a formula o plângere adresata autoritatii de supraveghere – Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

4.9. in cazul in care datele dvs. Personale sunt procesate pe baza consimtamântului (conform Art. 6, al. 1, lit. A si GDPR), va puteti retrage acordul in orice moment. Retragerea acordului nu afecteaza legalitatea procesarii, ce s-a facut pe baza consimtamântului exprimat inainte de retragere.

4.10. Comunicarea dintre Utilizator si Administrator, inclusiv exercitarea drepturilor Utilizatorului, se realizeaza prim urmatoarele mijloace:

E-mail la: [email protected]

5. Informatii cu privire la Cookies

5.1. Site-ul Web WRITEBOX.RO foloseste cookies, adica fisiere cu informatie stocate local in calculatorul Utilizatorului care cauta in continutul site-ului web si care foloseste serviciile oferite.

5.2. Fisierele cookies contin, de regula, numele site-ului web de unde provin, durata lor de stocare pe dispozitiv si un numar unic.

5.3. Entitatile care plaseaza cookies pe dispozitivul Utilizatorului site-ului web sunt Administratorul si:

1. Google Inc., cu sediul in Mountain View, California, Statele Unite ale Americii. Pentru a afla mai multe despre politica de confidentialitate a acestui administrator, accesati pagina: https://policies.google.com/privacy;
2. Facebook Inc., cu sediul in Menlo Park, California, Statele Unite ale Americii. Pentru a afla mai multe despre politica de confidentialitate a acestui administrator, accesati pagina: https://www.facebook.com/policy.php;
3. Twitter, In, cu sediul in 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, California, 94103, Statele Unite ale Americii. USA. Pentru a afla mai multe despre politica de confidentialitate a acestui administrator, accesati pagina: https://twitter.com/en/privacy.
5.4 Entitatile mentionate la punctul 5.3 sunt administratori de date cu caracter personal din fisierele de cookies in acceptiunea GDPR.

5.5 Informatia continuta in cookie-urile stocate pe dispozitivele Utilizatorilor este folosita pentru urmatoarele scopuri:

analiza comportamentului Utilizatorilor pe site-ul web, lucru care permite site-ului web sa ajusteze serviciile oferite si continutul prezentat in functie de interesele individuale, cerintele si nevoile unui Utilizator dat – baza pentru procesare fiind reprezentata de consimtamântul Utilizatorului acordat pentru scopul prezentat mai sus exprimat prin selectarea casutei potrivite (art. 1, al. 1, lit. a din GDPR);
cookie-urile sunt folosite si cu scopuri statistice pentru a ilustra utilizarea Site-ului Web de catre Utilizatori, pentru a adapta si optimiza site-ul web in functie de nevoile Utilizatorilor si pentru a crea statistici pe sub-site-urile Site-ului;
pentru a asigura fiabilitatea si siguranta site-ului web.
5.6 Datele stocate in cookie-uri pentru scopurile mentionate la punctul 5.5 sunt procesate pe baza interesului legitim a Administratorului, conform Art. 4 alin. (5.1) din Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice.

5.7 Datele din cookie-uri vor fi stocate in functie de tipul fisierelor: pe durata utilizarii site-ului web (fisiere de sesiune) pâna când Utilizatorul dispune de drepturile sale care duc la incetarea procesarii datelor sale cu caracter personal (vezi punctul 4) sau pâna la anularea consimtamântului exprimat pentru procesare.

5.8 Site-ul web foloseste cookie-uri de sesiune care sunt sterse dupa utilizarea site-ului web si inchiderea feresterei browser-ului, precum si cookie-uri persistente, care sunt stocate pe dispozitivele pe care Utilizatorul le foloseste pentru accesarea site-ului web pentru o perioada limitata sau pâna când acestea sunt sterse.

5.9 Utilizatorul poate oricând initia independent modificarea setarilor de cookie-uri, specificând conditiile pentru stocarea lor si accesul pe care il acorda fisierelor de cookie-uri la dispozitivul sau. Modificarile de setari la care s-a facut referire anterior pot fi facute de Utilizator folosind setarile din browser-ul web sau configurarile serviciului. Specific, aceste setari pot fi modificate din setarile browser-ului web in asa fel incât sa blocheze gestionarea automata a cookie-urilor sau sa informeze Utilizatorul de fiecare data când cookie-urile sunt plasate in dispozitivul sau. Informatii detaliate cu privire la modalitatile de setare a cookie-urilor sunt disponibile in setarile software-ului (browser-ul web).

 

6. Intrebari, solicitari si exercitarea drepturilor

Daca aveti intrebari sau nelamuriri cu privire la prelucrarea informatiilor dumneavoastra sau doriti sa va exercitati drepturile legale sau orice alta ingrijorare cu privire la confidentialitate, ne puteti scrie la adresa de e-mail: [email protected]

Felicitari! Ati ajuns la final! Ne bucuram ca v-ati facut timp sa aflati cum va protejam datele personale si ca puteti folosi in siguranta platforma WRITEBOX.RO